ภาษา:  ภาษาไทย
CABAL First Refill ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
โปรโมชั่น First Refill ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เมื่อเติมเงินผ่านบัตรประเภทใดก็ได้ ด้วยบัตรราคา 300, 500 และ 1,000 บาท เฉพาะใบแรกของแต่ละราคาในช่วงโปรโมชั่นรับไอเทมเพิ่มฟรีไปเลย! ตั้งแต่วันนี้ - 2 สิงหาคม 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:16:07
CABAL First Refill ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

          โปรโมชั่น First Refill ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เมื่อเติมเงินผ่านบัตรประเภทใดก็ได้ ด้วยบัตรราคา 300, 500 และ 1,000 บาท เฉพาะใบแรกของแต่ละราคาในช่วงโปรโมชั่นรับไอเทมเพิ่มฟรีไปเลย! ตั้งแต่วันนี้ - 2 สิงหาคม 2561


เริ่มกิจกรรม : 29 มิถุนายน 2561 (เวลา 12.30 น.)
สิ้นสุดกิจกรรม : 2 สิงหาคม 2561 (เวลา 11.00 น.)
  • โปรโมชั่นนี้เมื่อเติมเงินผ่านบัตรประเภทใดก็ได้ ด้วยราคา 300, 500 และ 1000 บาท เฉพาะใบแรกของแต่ละราคา ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
ตัวอย่าง เมื่อเติมเงินครั้งแรกด้วยบัตรราคา 300 บาท ผู้เล่นจะได้รับไอเทม Extreme Holy Water (30 Min.) ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น จากนั้นเติมเงินด้วยบัตรราคา 300 บาทเข้าไปอีกครั้ง จะไม่ได้รับไอเทมโปรโมชั่นซ้ำอีกในราคาเดิม และหากผู้เล่นทำการเติมเงินด้วยบัตรราคา 500 หรือ 1,000 บาท ก็จะได้รับไอเทมโปรโมชั่นตามเงื่อนไขปกติ
  • หลังจากเติมเงินเรียบร้อยแล้วสามารถกดรับไอเทมได้จาก Cash Inventory ภายในเกม
  • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อเติมเงินผ่านบัตรประเภทใดก็ได้ ราคา 300 บาท จะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้เมื่อเติมเงินผ่านบัตรประเภทใดก็ได้ ราคา 500 บาท จะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้เมื่อเติมเงินผ่านบัตรประเภทใดก็ได้ ราคา 1,000 บาท จะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้