ภาษา:  ภาษาไทย
Ragnarok [Jellopy] First Refill : เติมเงิน 300 บาทครั้งแรกแต่ละสัปดาห์เดือนกรกฏาคมรับไอเทมฟรี!
โปรโมชั่น First Refill ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อเติมเงินด้วยบัตรทุกประเภท และ ทุกช่องทางการเติมเงิน ราคา 300 บาท ครั้งแรกของแต่ละสัปดาห์ในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น รับไปเลยทันที Siege Blue Potion 200 ea ฟรี! โปรโมชั่นนี้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Jellopy เท่านั้น! ตั้งแต่วันนี้ - 26 กรกฎาคม 2561
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:04:38
Ragnarok [Jellopy] First Refill เดือนกรกฏาคม 
เติมเงิน 300 บาทครั้งแรกแต่ละสัปดาห์รับไอเทมฟรี

          โปรโมชั่น First Refill ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อเติมเงินด้วยบัตรทุกประเภท และ ทุกช่องทางการเติมเงิน ราคา 300 บาท ครั้งแรกของแต่ละสัปดาห์ในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น รับไปเลยทันที Siege Blue Potion 200 ea ฟรี! โปรโมชั่นนี้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Jellopy เท่านั้น! ตั้งแต่วันนี้ - 26 กรกฎาคม 2561

 โปรโมชั่นเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Jellopy เท่านั้น! 

  • สัปดาห์ที่ 1 : 28 มิถุนายน 2561 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)  - 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.59 น.
  • สัปดาห์ที่ 2 : 5 กรกฎาคม 2561 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์) - 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.59 น. 
  • สัปดาห์ที่ 3 : 12 กรกฎาคม 2561 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์) - 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.59 น. 
  • สัปดาห์ที่ 4 : 19 กรกฎาคม 2561 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์) - 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.59 น.


  • โปรโมชั่นเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Jellopy เท่านั้น! Kafra Point และ Item ที่ได้รับจากโปรโมชั่น จะไม่สามารถโอนย้ายหรือนำออกไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์ Thor, Loki และ Valkyrie ได้ 
  • โปรโมชั่นเมื่อเติมเงินครั้งแรกของแต่ละสัปดาห์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น สามารถเติมเงินได้จากทุกประเภทบัตร และทุกช่องทางการเติมเงิน บัตรใดบัตรหนึ่ง ราคา 300 บาทเท่านั้น!
  • สามารถเติมเงินเพื่อรับไอเทมของแถมจากโปรโมชั่นได้ใน ครั้งแรกและครั้งเดียวของการเติมเงิน ในแต่ละสัปดาห์ ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์ ดังนี้
- สัปดาห์ที่ 1 : 28 มิถุนายน 2561 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)  - 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.59 น.
- สัปดาห์ที่ 2 : 5 กรกฎาคม 2561 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์) - 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.59 น.   
- สัปดาห์ที่ 3 : 12 กรกฎาคม 2561 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์) - 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.59 น.    
- สัปดาห์ที่ 4 : 19 กรกฎาคม 2561 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์) - 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.59 น.
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หลังจากเติมเงินเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าเกมเพื่อกดรับไอเทมผ่าน NPC ชื่อ Cool Event Corp Employe เมือง Alberta พิกัด 147,60 ได้ทันที


NPC Cool Event Corp Employe เมือง Alberta พิกัด 147,60

 
เมื่อเติมเงินครั้งแรกของแต่ละสัปดาห์ ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นด้วยบัตรราคา 300 บาท 
( เข้าร่วมทุกประเภทบัตร และ ทุกช่องทางการเติมเงิน) ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
ผู้เล่นจะได้รับ Siege Blue Potion 200 ea ฟรี!