ภาษา:  ภาษาไทย
Atlantica Online โปรพิเศษ!!..ดับร้อนสงกรานต์ พบ พี่แผน และ เซ็ตแฟชั่นสงกรานต์
เพียงเติมเงินเกม Atlantica Online ด้วย Cookie Card ตามราคาบัตรที่กำหนดรับไอเทมพิเศษฟรี ภายในเกมหลังจากทำการเติมเงิน (โดยไอเทมจะที่ได้รับจะแยกเป็น ID Ini3 VIP และ ID Ini3 Visa) เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 - 18 เมษายน 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15:54:04

Atlantica Online โปรพิเศษ!!..ดับร้อนสงกรานต์
พบ "พี่แผน" และ "เซ็ตแฟชั่นสงกรานต์" 12-18 เมษายนนี้!เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 - 18 เมษายน 2561

 • เพียงเติมเงินเกม Atlantica Online ด้วย Cookie Card ตามราคาบัตรที่กำหนดรับไอเทมพิเศษฟรี ภายในเกมหลังจากทำการเติมเงิน (โดยไอเทมจะที่ได้รับจะแยกเป็น ID Ini3 VIP และ ID Ini3 Visa)
 • 1 ไอดี สามารถร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
สำหรับ ID Ini3 VIP เติมบัตรคุกกี้ครบ 1499 บาท สามารถเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • Warlord Package (แลกเปลี่ยนได้) หรือ
 • Songkran Outfit Random box: 5 กล่อง หรือ
 • Enchanted Pegasus Equipment Box: 5 กล่อง หรือ
 • Supreme Evil Equipment Box: 5 กล่อง หรือ
 • Enchanted Dark Pegasus Equipment Box: 5 กล่อง
สำหรับ ID Ini3 Visa เติมบัตรคุกกี้ครบ 1499 / 999 / 399 บาท สามารถเลือกรับไอเทมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ดังนี้
 • Songkran Outfit Random box
 • Enchanted Pegasus Equipment Box
 • Supreme Evil Equipment Box
 • Enchanted Dark Pegasus Equipment Box

โดยมีเงื่อนไขสำหรับ ID Ini3 Visa ดังนี้

 • 1. เติมคุกกี้ครบ 399 บาท เลือกรับได้ 1 กล่อง
 • 2. เติมคุกกี้ครบ 999 บาท เลือกรับได้ 3 กล่อง
 • 3. เติมคุกกี้ครบ 1499 บาท เลือกรับได้ 5 กล่อง

 • การตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า