ภาษา:  ภาษาไทย
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ Call Center ในวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่านในวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 เป็น เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของทางบริษัท MOL และ Zest จะมีการเปิดให้บริการ Call Center 02-294-7555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 19.00 น. และจะกลับมาให้บริการตามปกติในเช้าวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เช่นเดิม
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 20:02:24


ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ Call Center
ในวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561

      เรียนผู้ใช้บริการทุกท่านในวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 เป็น เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของทางบริษัท MOL และ Zest จะมีการเปิดให้บริการ Call Center 02-294-7555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 19.00 น. และจะกลับมาให้บริการตามปกติในเช้าวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เช่นเดิม

     ทั้งนี้ในส่วนของการให้บริการหน้าเว็บไซด์ เช่นการเติมเงิน หรือซื้อสินค้า จะยังคงเปิดทำการปกติ และยังคงสามารถแจ้งปัญหาเข้ามาทางอีเมล์ได้เช่นเดิม หากลูกค้าท่านใดต้องการแจ้งปัญหาในการใช้บริการ สามารถอีเมลแจ้งปัญหามาได้ที่ thailand@mol.com และถ้ามีการอัพเดทเพิ่มเติมทีมงานจะทำการแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซด์และแฟนเพจ ทีมงานขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ