ภาษา:  ภาษาไทย
MOL เปิดจำหน่ายบัตรเติมเงินเกมผ่าน ตู้ Singer และ ตู้ไทยแสนดี แล้ววันนี้
MOL เปิดช่องทางการซื้อบัตรเติมเงินเกมผ่าน ตู้ Singer และ ตู้ไทยแสนดี เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถซื้อบัตรเติมเงินเกมและเข้าร่วมโปรโมชั่นของ MOL ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และในอนาคตจะมีบัตรเติมเงินเกมอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:52:10


MOL เปิดจำหน่ายบัตรเติมเงินเกมผ่าน ตู้ Singer และ ตู้ไทยแสนดี แล้ววันนี้

     MOL เปิดช่องทางการซื้อบัตรเติมเงินเกมผ่าน ตู้ Singer และ ตู้ไทยแสนดี เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถซื้อบัตรเติมเงินเกมและเข้าร่วมโปรโมชั่นของ MOL ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และในอนาคตจะมีบัตรเติมเงินเกมอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดบัตรที่มีจำหน่าย
  • zGold-MOLPoints Card
  • Battlenet Card
  • Steam Wallet
  • LINE Prepaid
  • A-Cash
  • Cookie Card
  • N Cash
  • CAT Phonenet
  • iflix