ภาษา:  ภาษาไทย
STEAM Wallet ปรับลดราคาใหม่ถูกกว่าเดิม!
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หลังปิดปรับปรุงเว็บไซต์ 10:00-12:00น. เป็นต้นไป STEAM Wallet ที่เปิดจำหน่ายผ่านช่องทางของ MOL จะมีการปรับลดราคาใหม่เฉพาะราคาแบบไทยบาท THB ส่วนราคา Steam Wallet USD จะไม่มีการปรับราคา
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10:51:34

STEAM Wallet ปรับลดราคาใหม่ถูกกว่าเดิม!

     ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หลังปิดปรับปรุงเว็บไซต์ 10:00-12:00น. เป็นต้นไป STEAM Wallet ที่เปิดจำหน่ายผ่านช่องทางของ MOL จะมีการปรับลดราคาใหม่เฉพาะราคาแบบไทยบาท (THB) ส่วนราคา Steam Wallet (USD) จะไม่มีการปรับราคา


ราคาบัตร Steam Wallet (Thai Baht) ราคาใหม่

ชื่อบัตร
ราคาเดิม
ราคาปรับลดใหม่
Steam Wallet 75 THB
100 บาท
90 บาท
Steam Wallet 250 THB
333 บาท
300 บาท
Steam Wallet 750 THB
933 บาท
900 บาท
Steam Wallet 1,500 THB
1,995 บาท
1,800 บาท

ราคาบัตร Steam Wallet (USD) ราคาเดิม

ชื่อบัตร ราคาขาย
Steam Wallet 5 USD
210 บาท
Steam Wallet 10 USD 420 บาท

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ขั้นตอนการใช้งานบัตร Steam Wallet
  • 1. ที่หน้าโปรแกรม Steam ที่เมนูด้านซ้ายเลือก "เกม" และเลือกที่เมนู "เปิดใช้รหัส Steam Wallet" ดังรูป
How to Refill
How to Refill
  • 2. (1) ใส่รหัส Steam Wallet (2) คลิก "ดำเนินการต่อ" (3) ยอด Steam Wallet ปัจจับันดังรูป
How to Refill

** หากเป็นการเติมเงิน Steam Wallet ครั้งแรก ระบบจะให้ใส่ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม
How to Refill
  • 3. เมื่อเติมเงินสำเร็จจะแสดงข้อความดังรูป
How to Refill

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเงินสด

     สำหรับผู้ใช้ช่องทางเติมเงินด้วย "บัตรเงินสด" (บัตรเงินสดทรูมันนี่ , บัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! และ zGold-MOLPoints Card) จะคิดค่าธรรมเนียมในการเติมเงิน 5% เมื่อใช้เติมเข้าเว็บไซด์ Easysteam.in.th , Easyblizzard.com , Easypsn.com เช่น บัตรเงินสด 100 บาท จะได้รับในระบบ 95 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

     โดยท่านสามารถเลือกเติมแบบ "E-Wallet" ได้ด้วย Rabit LINE Pay และ True Wallet ที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม เช่น เติม 100 บาท จะได้รับในระบบ 100 บาท เต็มตามจำนวนที่ได้เติมไว้ทันที