ภาษา:  ภาษาไทย
ประกาศชื่อผู้โชคดี กิจกรรมเติม Tree of Savior ด้วย Truemoney by MOL ลุ้นรับรางวัลพิเศษฟรี! ตอน 3
มาแล้วกับรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเติม Tree of Savior ด้วย Truemoney by MOL ตอน 3 ที่ใด้มาลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 - 2 พฤษจิกายน 2560 นั้น จะได้รับรางวัลพิเศษนั้นจะเป็นใครบ้างบ้างมาดูกันเลย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:25:00


ประกาศชื่อผู้โชคดี กิจกรรมเติม Tree of Savior
ด้วย Truemoney by MOL ลุ้นรับรางวัลพิเศษฟรี! ตอน 3

      มาแล้วกับรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเติม Tree of Savior ด้วย Truemoney by MOL ตอน 3 ที่ใด้มาลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 - 2 พฤษจิกายน 2560 นั้น จะได้รับรางวัลพิเศษนั้นจะเป็นใครบ้างบ้างมาดูกันเลย

E-mail ผู้โชคดี (ขอปิด 4 ตัวท้าย)
ของรางวัล
ธนธรณ์ เกิดสวัสดิ์
ตุ๊กตา POPOLION
Saranvit Dechapatworapong
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 500 บาท
กีรติ ทั้งสว่างวงษ์
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 500 บาท
คัทซึ ดลโสภณ
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 500 บาท
กิตติศักดิ์ แซ่ฟุ้ง
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 500 บาท
กิตติพงษ์ บุญปราบ
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 150 บาท
กิตติธัช แผ่นสุวรรณ
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 150 บาท
ภัคชนัญ ประทีปะวณิช
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 150 บาท
ฐปนา วชิระชัยกุล
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 150 บาท
พรณรงค์ ศศิพงศ์พรรณ
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 150 บาท
Woragun Kaewkhampa
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 150 บาท
เอกภพ กองโปธิ
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 150 บาท
เจษฎา แสนประเสริฐกุล
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 150 บาท
นนท์ สิงห์ปาน
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 150 บาท
ต้น พิมสุภาพ
รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ 150 บาท

รายละเอียดขั้นตอนการรับของรางวัล
  • ทางทีมงานจะทำการส่ง E-mail แจ้งรายละการขอรับของรางวัลไปที่ E-mail ที่ท่านได้ทำการร่วมลงทะเบียนไว้เท่านั้น!
  • เมื่อทางลูกค้าทำการตอบกลับ E-mail จากทางทีมงานจะทำการส่งของรางวัลให้
  • ของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5%
  • หากผู้โชคดีไม่ได้ทำการตอบยืนยันการรับรางวัลก่อนวันที่ 23 พฤษจิกายน 2560 จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
  • การตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด