ภาษา:  ภาษาไทย
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ Call Center ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่านในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็น เป็นวันหยุดของของทางบริษัท MOL และ Zest จะมีการเปิดให้บริการ Call Center 02-294-7555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และจะกลับมาให้บริการตามปกติในเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. เช่นเดิม
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 17:34:20

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ Call Center
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560


     เรียนผู้ใช้บริการทุกท่านในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็น เป็นวันหยุดของของทางบริษัท MOL และ Zest จะมีการเปิดให้บริการ Call Center 02-294-7555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และจะกลับมาให้บริการตามปกติในเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2560
เวลา 9.00 น. เช่นเดิม

     ทั้งนี้ในส่วนของการให้บริการหน้าเว็บไซด์ เช่นการเติมเงิน หรือซื้อสินค้า จะยังคงเปิดทำการปกติ และยังคงสามารถแจ้งปัญหาเข้ามาทางอีเมล์ได้เช่นเดิม หากลูกค้าท่านใดต้องการแจ้งปัญหาในการใช้บริการ สามารถอีเมลแจ้งปัญหามาได้ที่ thailand@mol.com และถ้ามีการอัพเดทเพิ่มเติมทีมงานจะทำการแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซด์และแฟนเพจ ทีมงานขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ