ภาษา:  ภาษาไทย
วิธีการเติมเงินเกม Love and Sword
วิธีการเติมเงินเกม Love and Sword
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 19:30:51
วิธีการเติมเงินเกม Love and Sword

วิธีการเติมเงิน In App
หมายเหตุ : สามารถเติมผ่านเกมได้ด้วยระบบ Android เท่านั้น
  • 1. กดไปที่ปุ่ม "เติมเงิน" ดังรูป

  • 2. เลือก (1) เติมเงิน , (2) เลือกคารตำลึง ดังรูป

  • 3. เลือกช่องทางเป็น บัตรเติมเงิน MOL ดังรูป

  • 4. เลือกบัตรที่ต้องการใช้เติม ดังรูป
(โดยจะยกตัวอย่างเป็นการเติมด้วยบัตร MOLPoints Card)

  • 5. ทำการใส่ หมายเลขบัตร (Serial), รหัสบัตร (Password) และกดที่ปุ่ม "Redem" ดังนี้
(โดยจะยกตัวอย่างเป็นการเติมด้วยบัตร MOLPoints Card)