ภาษา:  ภาษาไทย
ขั้นตอนการเติม MOLPoints ด้วย Rabbit LINE Pay
โดยวันนี้ท่านสามารถเติม MOLPoints ด้วยบัญชีของ Rabbit LINE Pay ได้ง่ายๆแล้ววันนี้
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 17:24:21
ขั้นตอนการเติม MOLPoints ด้วย Rabbit LINE Pay
  • หมายเหตุ : ระบบคิดค่าธรรมเนียมในการเติมเงิน 3% เช่น เติม 100 บาท จะได้รับ 970 MOLPoints
  • 1 . ในหน้าข้อมูลสมาชิกเลือกช่องทางเติมเงินด้วย "Rabbit LINE Pay" ที่อยู่ตรงแถบซ้ายมือ ดังรูป
  • 2.  กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติมและคลิก "ตกลง" ดังรูป
    หมายเหตุ : จำนวนเงินที่สามารถเติมได้ต่ำสุดคือ 20 บาท และสูงสุดคือ 4500 บาท และยอดเงินคงเหลือรวมกับจำนวนเงินที่จะเติมต้องไม่เกิน 4500 บาท

  • 3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของยอดเงินทีต้องการเติมคลิก "ทำการเติมเงิน" ดังรูป
  • 4. ทำการเข้าสู่ระบบด้วยไอดีของ Rabbit LINE Pay ของท่าน ดังรูป
  • 5. เมื่อทำรายการเติมเงินสำเร็จจะแสดงข้อมูลดังรูป