ภาษา:  ภาษาไทย
ขั้นตอนการเติม MOLPoints ด้วย mPAY Wallet
โดยวันนี้ท่านสามารถเติม MOLPoints ด้วยบัญชีของ mPAY Wallet ได้ง่ายๆแล้ววันนี้
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09:36:39
ขั้นตอนการเติม MOLPoints ด้วย mPAY Wallet
  • 1 . ในหน้าข้อมูลสมาชิกเลือกช่องทางเติมเงินด้วย "mPAY Wallet" ที่อยู่ตรงแถบซ้ายมือ ดังรูป
  • 2.  กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติมและคลิก "ตกลง" (ไม่คิดค่าธรรรมเนียม) ดังรูป
    หมายเหตุ : จำนวนเงินที่สามารถเติมได้ต่ำสุดคือ 20 บาท และสูงสุดคือ 4500 บาท และยอดเงินคงเหลือรวมกับจำนวนเงินที่จะเติมต้องไม่เกิน 4500 บาท

  • 3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของยอดเงินทีต้องการเติมคลิก "ทำการเติมเงิน" ดังรูป
  • 4. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ได้ผูกกับ mPay App ไว้ ดังรูป
  • 5. ทำการเข้า mPay App และทำตามขั้นตอน ดังรูป