ภาษา:  ภาษาไทย
Battle.net Card ปรับราคาใหม่
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป Battle.net Card ที่เปิดจำหน่ายผ่านช่องทางของ MOL จะมีการปรับราคาใหม่ทั้งหมด สืบเนื่องมาจากราคาค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทสูงขึ้น จึงมีผลทำให้ราคาของ Battle.net Card สูงขึ้นตามไปด้วย จึงขอแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 17:01:05Battle.net Card ปรับราคาใหม่

     ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป Battle.net Card ที่เปิดจำหน่ายผ่านช่องทางของ MOL จะมีการปรับราคาใหม่ทั้งหมด สืบเนื่องมาจากราคาค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทสูงขึ้น จึงมีผลทำให้ราคาของ Battle.net Card สูงขึ้นตามไปด้วย จึงขอแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันหมายเหตุ : Battle.net Card สามารถใช้ได้เฉพาะไอดีที่สมัครอยู่ในโซน Americas & Southeast Asia เท่านั้น

ราคาบัตร Battle.net Cardขั้นตอนการใช้งานบัตร Battle.net Card
  • หมายเหตุ : Battle.net Card สามารถใช้ได้เฉพาะไอดีที่สมัครอยู่ในโซน Americas & Southeast Asia เท่านั้น
  • 1. ทำการ Login ที่เวป http://sea.battle.net/th/ และเลือกที่เมนูด้านบนคลิ๊ก "Manage Games" ดังรูป
  • 2. เลือกที่ปุ่ม "Add a Game Key" ดังรูป
  • 3. ใส่ Code ของ Battlenet Card ให้ถูกต้องและคลิก "REDEEM CODE" ดังรูป


เมื่อเติมเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเลือกซื้อเกมและไอเทมต่างๆเว็บไซต์ Battle.net ได้แล้วน้า