ภาษา:  ภาษาไทย
วิธีพิมพ์บัตรสมาชิกชั่วคราว
ขั้นตอนวิธีการพิมพ์บัตรสมาชิกชั่วคราว
วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 18:58:25
วิธีพิมพ์บัตรสมาชิกชั่วคราว
  • Login ที่หน้าเวบไซด์ MOLThailand สังเกตุด้านมุมขวาบนของจอให้คลิกไปที่ "ขอรับบัตรสมาชิก"
  • คลิ๊กปุ่ม "บัตรสมาชิกชั่วคราว" สั่งพิมพ์และนำไปใช้งานได้ทันที