กรุณาเติมเงินเข้าระบบก่อนรับโปรโมชั่นพิเศษ
1. เลือกช่องทางรับโปรโมชั่น
เงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่น
1. จะต้องเป็นบัตร LINE Prepaid ราคา 100 บาท ที่ซื้อจากร้าน 7-Eleven เท่านั้น
2. จะต้องเป็นบัตร LINE Prepaid ที่ซื้อในช่วงเวลา 1 - 31 สิงหาคม 2561
3. ลูกค้าจะต้องทำการเติมบัตร LINE Prepaid ในช่วงเวลา 1 - 31 สิงหาคม 2561 จึงจะสามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้
4. สำหรับ LINE Prepaid ที่เป็นรูปแบบบัตรแข็ง (Gift Card) หากพบปัญหาในการรับโค้ดโปรโมชั่น เบื้องต้นให้นำบัตรแข็ง (Gift Card) ไปที่ร้าน 7-Eleven สาขาที่ทำการซื้อ เพื่อตรวจสอบการยืนยันสถานะบัตรอีกครั้ง