PUBG M HALLOWEEKS Promotion
  • ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
  • เมื่อเติมเงิน PUBG M ในช่วงระยะเวลากิจกรรมผ่านช่องทางของ MOL ด้วย zGold-MOLPoints, บัตรเงินสด TrueMoney, บัตรเงินสด วัน-ทู-คอล!, TrueMoney Wallet, mPay, Linepay
  • 1 UC จะได้รับ 1 Candy
  • สะสม Candy ครบตามจำนวน ที่กำหนด สามารถกดรับของรางวัลได้ที่หน้ากิจกรรมทันที
  • ถุง Candy สามารถเปิดซ้ำได้
  • เมื่อหมดระยะเวลาโปรโมชั่น Candy ทั้งหมดจะถูกลบออกไป
  • สามารถเติมเงินและร่วมกิจกรรมได้ที่ปุ่มด้านล่าง


News Recent