zGold-MOLPoints คืออะไร?

MOLPoints ได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น zGold-MOLPoints มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป โดยจะยังคงเป็นบัตรเติมเงินเกมสําหรับผู้ใช้และเกมเมอร์ ในการชําระเงินซื้อคอนเท้นต์ดิจิตอล และเติมเงินเกมต่างๆได้เหมือนเดิม

จะใช้ zGold-MOLPoints ได้อย่างไร

zGold-MOLPoints คือ ระบบกระเป๋าเงินอิเล็คทรอนิคส์(e-Wallet) ที่ได้รับการพัฒนา และให้บริการโดยบริษัท เอ็มโอแอล แอ็คเซสพอร์ทัล จำกัด ระบบนี้เป็นระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ในการชำระค่าบริการ เกมออนไลน์ เกม Facebook ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงสินค้า และบริการอื่นๆ ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1 สมัคร

ที่ www.mol.com ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

2 เติมเงิน

ง่ายๆ ใกล้บ้านคุณ

3 เลือกซื้อ

เลือกซื้อเกม กว่า 1,000 เกม


10 zGold-MOLPoints = 1บาท

*zGold-MOLPoints สามารถเก็บไว้ในระบบได้สูงสุด 45,000 zGold-MOLPoints หรือ 4,500 บาท และไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้

Available zGold-MOLPoints for purchase:

1,000

MYR10.00

1,000

MYR10.00

2,000

MYR20.00

5,000

MYR50.00

10,000

MYR100.00


zGold-MOLPoints-Single Point Of Purchase For Games, Content and Services

Why buy 3 or 4 different game cards when you can buy all your favorite game credits with one currency?
Enjoy the safety and convenience of zGold-MOLPoints by purchasing a huge variety of games, content and services under one roof.
Sign up for a free MOL account today!