ขั้นตอนการเติม zGold-MOLPoints ด้วย Rabbit LINE Pay

  • 1 . ในหน้าข้อมูลสมาชิกเลือกช่องทางเติมเงินด้วย "Rabbit LINE Pay" ที่อยู่ตรงแถบซ้ายมือ
  • หมายเหตุ : ระบบคิดค่าธรรมเนียมในการเติมเงิน 3% เช่น เติม 100 บาท จะได้รับ 970 zGold-MOLPoints
  • 2.  กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติมและคลิก "ยืนยันเติมเงิน"
  • หมายเหตุ : จำนวนเงินที่สามารถเติมได้ต่ำสุดคือ 20 บาท และสูงสุดคือ 7,500 บาท และยอดเงินคงเหลือรวมกับจำนวนเงินที่จะเติมต้องไม่เกิน 7,500 บาท
  • 3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของยอดเงินทีต้องการเติมคลิก "ทำการเติมเงิน"
  • 4. ทำการเข้าสู่ระบบด้วยไอดีของ Rabbit LINE Pay ของท่าน
  • 5. เมื่อทำรายการเติมเงินสำเร็จจะแสดงข้อมูล