ขั้นตอนการเติม zGold-MOLPoints ด้วย Truemoney Wallet

  • 1 . ในหน้าข้อมูลสมาชิกเลือกช่องทางเติมเงินด้วย "Truemoney Wallet" ที่อยู่ตรงแถบซ้ายมือ
  • หมายเหตุ : ระบบคิดค่าธรรมเนียมในการเติมเงิน 3% เช่น เติม 100 บาท จะได้รับ 970 zGold-MOLPoints
  • 2.  กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติมและคลิก "ยืนยันเติมเงิน"
    หมายเหตุ : จำนวนเงินที่สามารถเติมได้ต่ำสุดคือ 20 บาท และสูงสุดคือ 7,500 บาท และยอดเงินคงเหลือรวมกับจำนวนเงินที่จะเติมต้องไม่เกิน 7,500 บาท
  • 3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของยอดเงินทีต้องการเติมคลิก "ทำการเติมเงิน"
  • 4. ทำการเข้าสู่ระบบด้วยไอดีของ Truemoney Wallet ของท่าน
  • 5. ทำการใส่รหัส OTP ที่จะส่ง SMS ไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ผู้ไว้กับไอดี Truemoney Wallet ของท่าน
  • 6. เมื่อทำรายการเติมเงินสำเร็จจะแสดงข้อมูล