วิธีการเติมเงิน zGold-MOLPoints ผ่านตัวแทน mPAY STATION

บัญชี zGold-MOLPoints สามารถรองรับจำนวน zGold-MOLPoints สูงสุดได้เพียง 45,000 zGold-MOLPoints หรือ 4,500บาท เท่านั้นคุณจะไม่สามารถเติมเงินเพิ่มได้หากยอดคงเหลือ เช่น ยอดคงมี 100บาท ถ้าเติมเข้าระบบอีก 4,500บาท ระบบจะไม่สามารถรับได้ จะสามารถเติมเข้าระบบได้เพียง 4,400บาท เท่านั้น

mPAY STATION (เอ็มเปย์ สเตชั่น) คืออะไร และใช้บริการได้ที่ไหน?

mPAY STATION เป็นบริการรับชำระเงินผ่านตัวแทน mPAY STATION โดยคุณสามารถพิมพ์เอกสารจากระบบและนำไปชำระเงินได้ที่ตัวแทนรับชำระเงิน ณ จุดให้บริการ mPAY STATION ได้ทันที


จุดให้บริการ mPAY STATION

คุณสามารถใช้บริการผ่านจุดให้บริการดังต่อไปนี้
1. ศูนย์ให้บริการ เอไอเอส ช็อป 27 สาขา ทั่วประเทศ (ค้นหา เอไอเอส ช็อป ได้ที่นี่)
2. ศูนย์บริการ เทเลวิซ ทั่วประเทศ (ค้นหาศูนย์บริการ เทเลวิซ ได้ที่นี่)
3. จุดรับชำระอื่นๆ (ค้นหา จุดรับชำระอื่นๆทั่วประเทศ ได้ที่นี่)

ขั้นตอนการเติมเงิน zGold-MOLPoints ผ่านตัวแทน mPAY STATION

ขั้นตอนที่ 1:เข้าใช้งาน

ล็อคอินเข้าสู่บัญชี MOL ของคุณ.

ขั้นตอนที่ 2:เลือกวิธีเติมเงิน

ที่หน้า ข้อมูลสมาชิก (หน้าภายหลัง จาก Login) ให้กดปุ่ม "เติมเงิน" mPAY STATION ที่เมนูด้านซ้าย

STEP 3: พิมพ์ใบนำชำระเงิน ณ จุดให้บริการ

พิมพ์ใบนำชำระเงิน โดยกดปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่าง จากนั้นนำใบนำชำระเงิน ไปชำระเงิน ณ จุดให้บริการ mPAY STATION ทั่วประเทศ โดยแจ้งจำนวนเงินที่คุณ ต้องการเติม ชำระเงิน และยื่นใบนำชำระให้แก่ตัวแทน รับชำระเงิน mPAY STATION
คุณสามารถตรวจสอบจุดให้บริการ mPAY STATION ได้ที่นี่