วิธีการเติมเงิน zGold-MOLPoints ผ่าน Counter Service

บัญชี zGold-MOLPoints สามารถรองรับจำนวน zGold-MOLPoints สูงสุดได้เพียง 45,000 zGold-MOLPoints หรือ 4,500 บาท เท่านั้นคุณจะไม่สามารถเติมเงินเพิ่มได้หากยอดคงเหลือ เช่น ยอดคงมี 100 บาท ถ้าเติมเข้าระบบอีก 4,500 บาท ระบบจะไม่สามารถรับได้ จะสามารถเติมเข้าระบบได้เพียง 4,400 บาท เท่านั้น

สามารถเติมเงิน zGold-MOLPoints ผ่าน Counter Service (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ได้ที่ไหนบ้าง ?

1. นำบัตรสมาชิก หรือพิมพ์บัตรสมาชิกชั่วคราว ไปที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส 7-ELEVEN
2. ยื่นบัตรสมาชิกให้เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ด พร้อมแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการเติม
3. ชำระเงิน และเก็บหลักฐานการชำระเงิน
4. ลูกค้าที่ชำระผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะได้รับเติม zGold-MOLPoints หลังจากชำระเงินประมาณ 15 นาที
ในเวลาทำการ(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 22.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 - 18.00 น.)

*หลักฐานการชำระเงิน จะแสดงเป็น บริษัท เซสท์ อินเตอร์แอคทิฟ จำกัด
*ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินหากชื่อและรหัสไม่ใช่ชื่อของท่าน หรือท่านแจ้งรหัสผิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ Call Center 02-2947555 email: customercare.th@mol.com

หรือพิมพ์บัตรสมาชิกชั่วคราว โดยมีขั้นตอนการเติมเงิน zGold-MOLPoints ผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1:เข้าใช้งาน

ล็อคอินเข้าสู่บัญชี MOL ของคุณ.

ขั้นตอนที่ 2:เลือกวิธีเติมเงิน

ที่หน้า ข้อมูลสมาชิก (หน้าภายหลัง จาก Login) ให้กดปุ่ม "เติมเงิน" Counter Service ที่เมนูด้านซ้าย

STEP 3: พิมพ์(Print)ใบชำระเงิน

ระบบจะแสดงแบบฟอร์มใบชำระเงิน ซึ่งเป็นบัตรสมาชิกชั่วคราว จากนั้นกดปุ่ม "พิมพ์" แล้วนำไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส 7-ELEVEN