ภาษา:  ภาษาไทย
วิธีการดู Email และ เบอร์โทรศัพท์ ที่ผูกกับ Line
วิธีการดู Email และ เบอร์โทรศัพท์ ที่ผูกกับ Line
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 15:18:14
วิธีการดู Email และ เบอร์โทรศัพท์ ที่ผูกกับ Line

ขั้นตอนที่ 1: ในหน้า App Line ให้เข้าที่เมนู "Settings" ดังรูป


ขั้นตอนที่ 2: เลือกที่เมนู "Accounts" ดังรูป


ขั้นตอนที่ 3: ในหน้านี้จะแสดงสถานะของ Email และ เบอร์โทรศัพท์
ที่ถูกลงทะเบียนกับ LINE ของท่าน
ดังรูปขั้นตอนที่ 4: 
ในหน้านี้จะแสดง Email ที่ใช้ผูกกับ LINE ของท่าน ดังรูปหมายเหตุ : ในกรนี้ที่ท่านลืมรหัสผ่านให้เลือกเมนู "Change your password"
และเลือกอีกครั้งที่ "Forot your password?" ดังรูป